Sunday, September 8, 2019

cold fusion


1
00:00:30,100 --> 00:00:32,900
ТЕРЕЗА РЪСЕЛ

2
00:00:35,100 --> 00:00:38,580
СТУДЕНИ НЕБЕСА

3
00:00:43,260 --> 00:00:45,980
Участват още:
ДЖЕЙМС РУСО

4
00:00:48,020 --> 00:00:50,780
ДЖУЛИ КАРМЕН

5
00:00:52,820 --> 00:00:55,580
УИЛ ПАТЪН

6
00:00:57,700 --> 00:01:00,380
РИЧАРД БРАДФОРД

7
00:01:02,420 --> 00:01:05,180
ТАЛИЯ ШАЙЪР

8
00:01:09,180 --> 00:01:11,860
и МАРК ХАРМЪН

9
00:01:31,580 --> 00:01:34,260
Оператор
ФРАНСИС КЕНИ

10
00:01:36,300 --> 00:01:39,060
Музика
СТЕНЛИ МАЙЕРС

11
00:01:49,140 --> 00:01:51,820
По романа на
БРАЯН МОР

12
00:01:52,580 --> 00:01:55,580
Сценарист
АЛАН СКОТ

13
00:02:01,260 --> 00:02:03,980
Режисьор
НИКЪЛЪС РьОГ

14
00:02:44,060 --> 00:02:46,860
Ще се справиш ли?

15
00:02:58,100 --> 00:03:00,340
Обичам те, Даниел.

16
00:03:00,460 --> 00:03:03,220
Така ли ми отговаряш?

17
00:03:04,980 --> 00:03:09,420
Като бях малка,
мама все ме караше да обещавам -

18
00:03:09,500 --> 00:03:12,460
че ще си оправя леглото, например.

19
00:03:13,180 --> 00:03:15,580
А аз не можех да спазя обещаното.

20
00:03:15,660 --> 00:03:18,180
И непрекъснато се чувствах виновна.

21
00:03:18,260 --> 00:03:21,300
Вече никога нищо не обещавам.

22
00:03:26,140 --> 00:03:29,300
Божичко, Мари, обичам те.

23
00:03:36,700 --> 00:03:39,140
Кога...

24
00:03:39,780 --> 00:03:42,180
Кога ще кажеш на Алекс?

25
00:03:42,260 --> 00:03:45,260
В Мексико, след конференцията.

26
00:03:45,340 --> 00:03:47,940
Къде са ми бикините?

27
00:03:51,660 --> 00:03:54,460
Дай ми ги.

28
00:03:57,140 --> 00:04:00,140
Не би трябвало да е трудно.

29
00:04:01,020 --> 00:04:05,180
По дяволите, стана 16,30 ч.
Трябва да тръгвам.

30
00:04:05,260 --> 00:04:08,220
Утре заминавам за Акапулко.

31
00:04:17,420 --> 00:04:19,420
Мари, почакай!

32
00:04:21,700 --> 00:04:24,660
Добре ли си?
- Да.

33
00:04:24,740 --> 00:04:27,180
Щастлива съм.

34
00:04:40,420 --> 00:04:42,940
Какво правиш? Влизай веднага!

35
00:05:02,660 --> 00:05:06,420
Мамо, не мога да си намеря
лявата обувка.

36
00:05:43,900 --> 00:05:47,140
За какво искаше да говорим?

37
00:05:48,660 --> 00:05:53,940
Не може ли да спрем да въртим?
- Трябва повече да тренираш.

38
00:05:54,580 --> 00:05:59,580
Преди много често играехме тенис.
Защо вече не го правим?

39
00:06:02,700 --> 00:06:06,660
Ако видиш запушените артерии,
на които съм се нагледал,

40
00:06:06,740 --> 00:06:10,820
по-сериозно ще се заемеш
с някакви упражнения.

41
00:06:16,060 --> 00:06:18,580
Какво има?

42
00:06:20,460 --> 00:06:25,780
Мислех си колко често се смеехме,
когато играехме тенис.

43
00:06:28,180 --> 00:06:31,300
Смехът е много полезен.

44
00:06:32,700 --> 00:06:35,980
Върти педалите!
- Не искам.

45
00:06:36,540 --> 00:06:39,460
Скачам, пишка ми се.
- Пишкай през борда.

46
00:06:39,540 --> 00:06:41,700
Не, и без това ми се плува.

47
00:06:41,780 --> 00:06:45,020
Извинявай, пак сакатата ми ръка.

48
00:06:45,740 --> 00:06:48,580
Нека Боби да я оправи.

49
00:06:48,660 --> 00:06:52,540
Боби е пластичен хирург.
- Да, най-добрият.

50
00:06:53,180 --> 00:06:56,540
Не, по някакъв начин
ми харесва така.

51
00:08:06,740 --> 00:08:10,780
Алекс, внимавай! Пази се!

52
00:08:48,300 --> 00:08:51,060
Помощ! Помогнете ми!

53
00:09:49,660 --> 00:09:51,980
По-бързо.

54
00:10:30,020 --> 00:10:33,020
Побързайте, моля ви!

55
00:11:42,620 --> 00:11:45,060
Какво?

56
00:11:45,140 --> 00:11:47,500
Къде го отвеждат?

57
00:11:50,420 --> 00:11:54,620
Не разбирам. Говорите ли английски?
- Малко. Седнете.

58
00:11:55,540 --> 00:11:58,180
Това съпругът ви ли е?
- Да.

59
00:11:58,260 --> 00:12:01,900
Сега ще го прегледат.
После лекарят ще говори с вас.

60
00:12:01,980 --> 00:12:05,380
Кажете ми как се казвате.

61
00:12:06,380 --> 00:12:09,660
Давенпорт.

62
00:12:09,740 --> 00:12:12,580
А малкото име?
- Мари.

63
00:12:14,460 --> 00:12:17,140
А съпругът ви?

64
00:12:17,220 --> 00:12:20,060
Доктор Алекс Давенпорт.

65
00:12:20,660 --> 00:12:23,940
На колко години е?
- На 39.

66
00:12:35,140 --> 00:12:39,620
Трябваше да му кажа преди да дойда.
Защо дойдох?

67
00:12:39,700 --> 00:12:43,860
Това нямаше да се случи.
Ами ако мозъкът му е засегнат?

68
00:12:43,940 --> 00:12:46,860
Колко време ще боледува?

69
00:12:46,940 --> 00:12:49,300
Защо не му казах вчера?!

70
00:12:49,380 --> 00:12:52,740
Къде са паспортите
и кредитните карти? В хотела ли?

71
00:12:52,820 --> 00:12:56,460
Или са в чантата, която остана
в тъпата лодка.

72
00:12:56,540 --> 00:13:00,620
Може да не е пострадал тежко.
Винаги изглежда по-страшно.

73
00:13:00,700 --> 00:13:05,460
Трябваше да му кажа на закуска.
Ако мозъкът му е засегнат?

74
00:13:05,540 --> 00:13:08,780
Много ми е горещо,
чувствам се странно.

75
00:13:08,860 --> 00:13:11,700
Паспортите...
Моля, нека да оживее.

76
00:13:18,900 --> 00:13:21,700
Извинете, кой ден сме днес?

77
00:13:21,780 --> 00:13:24,700
Кой ден ли? 15 август.

78
00:13:25,460 --> 00:13:29,420
Миналата година на 15-и август
бяхме в Кармел.

79
00:13:29,980 --> 00:13:33,300
Миналата година...
Миналата година по това време.

80
00:13:33,380 --> 00:13:35,980
Това ме преследва.
- Мари...

81
00:13:36,060 --> 00:13:39,740
Това е някакво изпитание.
Не вярвам, безумно е.

82
00:13:39,820 --> 00:13:42,500
Не съм виновна аз. Причината...

83
00:13:43,100 --> 00:13:45,700
Всяка моя мисъл...

84
00:13:46,100 --> 00:13:49,500
Въображението ми, спомените ми...

85
00:13:49,580 --> 00:13:53,220
Трябва да разделя
истина от измислица.

86
00:13:53,300 --> 00:13:55,820
Само си въобразявам.

87
00:13:55,900 --> 00:13:59,700
Сърцето ми натежава от спомени.
С мисли за онзи ден.

88
00:13:59,780 --> 00:14:02,220
Госпожо Давенпорт...

89
00:14:04,100 --> 00:14:07,340
Д-р Менхос ви чака
в кабинета си.

90
00:14:20,580 --> 00:14:23,620
Заповядайте, влезте.

91
00:14:32,660 --> 00:14:34,780
Свършено е.

92
00:14:34,860 --> 00:14:37,700
Това ли изпитват хората?
- Много съжалявам.

93
00:14:37,780 --> 00:14:42,340
Притеснени кое е правилното,
какво да направят...

94
00:14:44,620 --> 00:14:49,540
Не можахме особено да помогнем.
Ударът е бил много силен.

95
00:14:49,620 --> 00:14:55,100
Фрактурата е малка, но мозъкът...
- Вече съм сама. Вдовица съм.

96
00:14:55,180 --> 00:14:57,540
Много силен удар.
- Даниел...

97
00:14:58,940 --> 00:15:02,940
Бил е лекар, нали?
- Получих каквото исках.

98
00:15:03,020 --> 00:15:05,420
Дали?

99
00:15:05,500 --> 00:15:08,020
Да, патолог.

100
00:15:08,100 --> 00:15:12,900
Не мога да разбера чувствата си.
- Много съжалявам, госпожо.

101
00:15:12,980 --> 00:15:16,340
Бяхме...
- На международната конференция.

102
00:15:16,420 --> 00:15:20,300
Слушах доклада на мъжа ви
за атеросклерозата.

103
00:15:21,140 --> 00:15:25,500
Ще се обадим в консулството на САЩ.
- Какво изпитвам? Какво искам?

104
00:15:25,580 --> 00:15:30,660
Много съжалявам, но в подобни случаи
трябва да бъде извършена аутопсия.

105
00:15:30,740 --> 00:15:34,460
Искате ли да видите тялото?
Тъкмо го преместиха.

106
00:15:34,540 --> 00:15:40,180
Това е първият, с кого съм спала
или целувала, а вече е мъртъв.

107
00:16:23,060 --> 00:16:25,980
Много съжалявам, госпожо.

108
00:16:41,420 --> 00:16:43,660
Добър ден, госпожо.
- Благодаря.

109
00:16:44,860 --> 00:16:47,460
Задръжте рестото.

110
00:17:14,420 --> 00:17:18,340
Кръвта по мен
е текла във вените му.

111
00:17:20,860 --> 00:17:23,860
Той е по тялото ми.

112
00:17:24,660 --> 00:17:27,260
Мога да го почувствам.

113
00:17:27,340 --> 00:17:31,380
Усещам се жива.

114
00:17:33,140 --> 00:17:35,500
Мъртва кръв.

115
00:17:35,580 --> 00:17:37,780
Мъртво тяло.

116
00:17:39,100 --> 00:17:43,020
Сега го чувствам по-близък,
отколкото преди.

117
00:17:43,100 --> 00:17:45,820
Това е моята тайна.

118
00:17:45,900 --> 00:17:48,380
Вече никога няма да го усетя.

119
00:17:49,180 --> 00:17:51,820
Никога няма да го почувствам.

120
00:17:52,220 --> 00:17:54,820
Никога.

121
00:19:30,220 --> 00:19:33,540
Защо директорът иска да ме види?

122
00:19:33,620 --> 00:19:36,900
Нали д-р Менхос отговаряше?

123
00:19:36,980 --> 00:19:41,220
Защото е шеф на болницата.
- Но защо?

124
00:19:41,300 --> 00:19:43,700
Аутопсията приключила ли е?

125
00:19:43,780 --> 00:19:47,700
Не знам, г-жо Давенпорт.
Сутринта са свикали консулт.

126
00:19:47,780 --> 00:19:50,820
Имали проблем
и ме помолиха да ви доведа.

127
00:19:50,900 --> 00:19:53,820
И точно това правя.

128
00:20:08,060 --> 00:20:11,180
Г-н директор, това е г-жа Давенпорт.

129
00:20:11,260 --> 00:20:14,500
Казахте ли на госпожата
какво се случи?

130
00:20:14,580 --> 00:20:17,140
Смятах, че е ваше задължение.

131
00:20:27,300 --> 00:20:32,060
Госпожо, тялото на съпруга ви
е изчезнало.

132
00:20:35,140 --> 00:20:37,700
Какво?

133
00:20:38,740 --> 00:20:42,180
Аутопсията бе насрочена
за 8 ч. сутринта.

134
00:20:42,940 --> 00:20:47,860
Шест минути по-рано дежурният
патолог е намерил чаршафа,

135
00:20:47,940 --> 00:20:51,540
покривал тялото на съпруга ви
на пода,

136
00:20:51,620 --> 00:20:54,660
а трупът е липсвал.

137
00:20:55,140 --> 00:21:00,700
Претърсихме основно болницата.
Никъде не го открихме.

138
00:21:04,660 --> 00:21:09,100
Единствената вероятна причина е
някой луд,

139
00:21:09,700 --> 00:21:13,220
може би човек,
който е познавал съпруга ви,

140
00:21:13,300 --> 00:21:16,380
да е откраднал трупа.

141
00:21:17,180 --> 00:21:20,140
Не, невъзможно е.

142
00:21:20,220 --> 00:21:23,100
Някой, който го е мразел?

143
00:21:23,580 --> 00:21:27,740
Но той загина при инцидент.

144
00:21:28,580 --> 00:21:31,980
Не познаваме никого в Мексико.

145
00:21:32,940 --> 00:21:35,740
Не разбирам...

146
00:21:41,260 --> 00:21:44,380
Може би не е бил мъртъв?

147
00:21:45,900 --> 00:21:49,940
Няма съмнение по въпроса.
Лично аз го прегледах.

148
00:21:50,020 --> 00:21:54,620
Направихме изследвания,
които доказаха мозъчна смърт.

149
00:21:56,940 --> 00:21:59,220
Той беше мъртъв.

150
00:22:03,980 --> 00:22:08,100
Снощи, малко след 19 ч.,
лично прегледах тялото.

151
00:22:09,300 --> 00:22:12,420
Убеден съм, че беше мъртъв.

152
00:22:16,940 --> 00:22:22,940
С д-р Менхос сме виждали
достатъчно мъртъвци, не грешим.

153
00:22:29,300 --> 00:22:33,540
Днес прегледах предварителния доклад
на патолога.

154
00:22:38,020 --> 00:22:41,140
Няма съмнения, нито грешки.

155
00:22:43,940 --> 00:22:46,620
Не е поставена грешна диагноза.

156
00:22:46,700 --> 00:22:52,420
Но дори да е станала грешка,
съпругът ви, който също е лекар,

157
00:22:52,500 --> 00:22:57,460
нямаше ли да се обърне
към някого в болницата?

158
00:22:58,260 --> 00:23:01,100
Нямаше ли да се свърже с вас?

159
00:23:05,100 --> 00:23:08,500
Съжалявам, но трябва
да говорите с полицията.

160
00:23:08,580 --> 00:23:11,060
Цялата ситуация е много неприятна.

161
00:23:11,140 --> 00:23:15,300
В историята на болницата
няма друг подобен прецедент.

162
00:24:10,460 --> 00:24:13,140
Кое е толкова...

163
00:24:13,220 --> 00:24:16,060
унизително?

164
00:24:17,740 --> 00:24:21,300
Изобщо не съм разбрала.

165
00:24:39,660 --> 00:24:44,060
Каза, че си в командировка,
а си бил тук през уикенда.

166
00:24:47,780 --> 00:24:50,980
Кога намираш време за друга...

167
00:26:05,940 --> 00:26:08,940
Какво е това?
Заговор, конспирация?

168
00:26:09,020 --> 00:26:14,220
Тя каза ли ти какво да ми кажеш,
ако случайно си забравиш репликите?

169
00:26:14,300 --> 00:26:17,180
Отговори ми!

170
00:26:17,700 --> 00:26:20,260
Съжалявам.

171
00:26:25,100 --> 00:26:29,980
Но това не променя
чувствата ми към теб.

172
00:26:30,660 --> 00:26:34,620
Бих искал да не е така,
щеше да ми е много по-лесно.

173
00:26:36,180 --> 00:26:39,500
Престани!

174
00:27:02,140 --> 00:27:05,100
Наел съм си апартамент.

175
00:27:07,260 --> 00:27:10,180
Това е телефонът.
Обади се, ако ти трябва нещо.

176
00:27:10,260 --> 00:27:13,580
Целуни ме, Даниел.
- Ана, моля те...

177
00:27:32,700 --> 00:27:35,180
Даниел...

178
00:27:35,940 --> 00:27:38,620
Ще те чакам.

179
00:27:40,060 --> 00:27:43,740
Но това няма значение, нали?

180
00:28:48,340 --> 00:28:52,020
Не, ключовете му са тук.
Смятахме, че е извън града.

181
00:28:52,100 --> 00:28:56,500
Върна се преди мен. Реших, че...
- Нещо го е задържало.

182
00:28:56,580 --> 00:29:00,740
Добре направихте, че заминахте.
В града се вихри убиец.

183
00:29:00,820 --> 00:29:05,500
Стегнатите шапки нарушават
кръвообращението.

184
00:29:06,420 --> 00:29:09,060
И е вредно за косата.

185
00:29:09,740 --> 00:29:12,980
Нямам нужда от помощ, Хенри.
- Нямам друга работа.

186
00:29:13,060 --> 00:29:16,660
Не, благодаря ти.
- Приятна вечер, г-жо Давенпорт.

187
00:29:31,380 --> 00:29:33,980
Лека нощ, Виктор.

188
00:30:05,540 --> 00:30:08,060
Алекс?

189
00:30:25,700 --> 00:30:29,100
Кабинетът на д-р Корвин.
В момента няма никого.

190
00:30:29,180 --> 00:30:32,940
Оставете съобщение
и ние ще ви потърсим.

191
00:30:36,340 --> 00:30:39,100
Върнах се в Лос Анджелис.

192
00:30:39,180 --> 00:30:42,300
Трябва да поговорим.

193
00:30:42,380 --> 00:30:45,940
Алекс е... По-късно ще ти обясня.

194
00:30:46,780 --> 00:30:49,220
Но наистина трябва да те видя.

195
00:30:49,300 --> 00:30:53,180
Моля те, отговори бързо
на съобщението ми.

196
00:31:02,220 --> 00:31:04,980
Какво скрих?

197
00:31:05,460 --> 00:31:08,540
Какво укривам?

198
00:31:31,100 --> 00:31:34,700
Мари Давенпорт.
Има ли съобщения за мен?

199
00:31:34,780 --> 00:31:38,020
Не, всичките съобщения
са прослушани сутринта.

200
00:31:38,100 --> 00:31:41,180
И няма нито едно?
- Не, момент.

201
00:31:41,260 --> 00:31:44,460
Едно -дойде по обяд.

202
00:31:44,540 --> 00:31:49,660
"Да се видим в Кармел в понеделник,
мотел "Клифвю". "

203
00:31:49,740 --> 00:31:53,100
От Даниел Корвин ли е?
- Няма информация от кого е.

204
00:31:53,180 --> 00:31:55,820
Пристигна преди час.

205
00:31:55,900 --> 00:31:58,340
Благодаря ви.

206
00:32:15,380 --> 00:32:18,980
ПОНЕДЕЛНИК
КАРМЕЛ, МОТЕЛ "КЛИФВЮ"

207
00:32:49,100 --> 00:32:51,900
Г-жа Давенпорт?
- Да.

208
00:32:51,940 --> 00:32:54,460
Вие сте единственият ни гост
за днес.

209
00:32:54,500 --> 00:32:59,100
Кредитната ви карта, ако обичате.
Подпишете се тук.

210
00:33:02,060 --> 00:33:04,940
Има съобщение за вас.

211
00:33:06,500 --> 00:33:10,900
От Даниел. Съжалява,
но може да дойде едва утре.

212
00:33:12,740 --> 00:33:14,820
Благодаря.

213
00:33:14,900 --> 00:33:18,620
Това ли е целият ви багаж?
- Да, ще се справя сама.

214
00:33:18,700 --> 00:33:22,060
Стаите са по коридора вляво.

215
00:33:47,540 --> 00:33:50,460
Не вярвах, че пак ще дойда тук.

216
00:33:50,540 --> 00:33:53,420
О, Даниел, защо точно тук?!

217
00:35:29,300 --> 00:35:31,540
Мари...

218
00:35:31,620 --> 00:35:34,380
Не вярвам!

219
00:35:34,460 --> 00:35:36,780
Не вярвам!

220
00:35:36,860 --> 00:35:39,340
Не го искам!

221
00:35:42,980 --> 00:35:46,060
Аз избирам.

222
00:35:47,300 --> 00:35:50,020
Изборът е мой. Аз съм истинска.

223
00:35:54,220 --> 00:35:56,420
Не!

224
00:37:28,540 --> 00:37:33,820
Капитан Портийо дарява Девата
от Кармел с пеперудите през 1599 г.

225
00:37:33,900 --> 00:37:38,260
Чудотворното умиротворение
от статуята спасява кораба му

226
00:37:38,340 --> 00:37:41,540
от почти сигурно корабокрушение.

227
00:37:42,020 --> 00:37:48,500
Статуята от 15-и век е съхранявана
от индианците до 1891 г.,

228
00:37:48,580 --> 00:37:53,420
когато отново е върната в мисията
и е поставена в параклиса.

229
00:38:01,140 --> 00:38:03,940
Да, видях я. Тръгва си.

230
00:38:10,020 --> 00:38:12,500
Ела в 132 стая.

231
00:38:21,380 --> 00:38:23,700
Даниел!

232
00:38:33,220 --> 00:38:35,540
Божичко! Алекс!

233
00:38:35,620 --> 00:38:37,780
Затвори вратата!

234
00:38:37,860 --> 00:38:40,860
Не ме докосвай.
- Ти - тук?! Какво стана?

235
00:38:40,940 --> 00:38:44,100
Не искам никой да ме пипа.
- Какво се случи?

236
00:38:44,180 --> 00:38:47,340
Седни.
- Кажи ми какво стана.

237
00:38:51,060 --> 00:38:53,820
Добре.

238
00:39:07,220 --> 00:39:10,060
Не ме гледай така.

239
00:39:10,820 --> 00:39:13,860
Извинявай.

240
00:39:14,420 --> 00:39:17,860
Искам да ми обещаеш нещо.
- Добре.

241
00:39:20,260 --> 00:39:23,380
Обещай ми, Мари!
- Добре.

242
00:39:23,460 --> 00:39:25,900
Без никакви въпроси.

243
00:39:27,420 --> 00:39:30,780
Добре.
- Аз ще задавам въпросите.

244
00:39:36,620 --> 00:39:39,740
Съобщението, което остави...

245
00:39:39,820 --> 00:39:42,740
на телефонистката.

246
00:39:44,700 --> 00:39:47,700
За мен ли беше?

247
00:39:47,780 --> 00:39:50,860
Да, оставих съобщение.

248
00:40:00,180 --> 00:40:03,740
Стана случайно. Нали, Мари?

249
00:40:05,380 --> 00:40:08,300
Алекс, да!

250
00:40:10,180 --> 00:40:13,380
Моля те, обърни се.

251
00:40:18,900 --> 00:40:22,580
Помня, че плувах...

252
00:40:24,860 --> 00:40:30,100
После моторницата ме връхлетя,
сякаш някой искаше да ме убие.

253
00:40:33,700 --> 00:40:36,060
Какво каза лекарят?

254
00:40:36,580 --> 00:40:39,260
Каза ми...

255
00:40:40,100 --> 00:40:43,100
Че си мъртъв. Видях...

256
00:40:43,180 --> 00:40:46,100
Не, след това!

257
00:40:46,620 --> 00:40:49,380
После какво ти казаха?

258
00:40:52,140 --> 00:40:55,620
Заклеха се,
че не може да са сбъркали.

259
00:40:56,140 --> 00:41:02,700
Единият каза, че е виждал
толкова много трупове,

260
00:41:02,780 --> 00:41:05,820
че не може да сбърка.

261
00:41:08,020 --> 00:41:13,420
Какво си помисли, когато ти казаха,
че тялото ми го няма?

262
00:41:16,780 --> 00:41:19,820
Надявах се да си жив.

263
00:41:20,540 --> 00:41:23,220
Защо?

264
00:41:26,620 --> 00:41:29,380
Алекс!

265
00:41:29,460 --> 00:41:32,380
Защо избяга от болницата?

266
00:41:32,460 --> 00:41:38,020
Ако ми отговориш, обещавам
повече за нищо да не те питам.

267
00:41:44,540 --> 00:41:47,540
Няма значение, Мари.

268
00:41:48,380 --> 00:41:51,100
Напротив!

269
00:41:52,260 --> 00:41:55,700
Има значение,
аз не съм без значение.

270
00:41:57,060 --> 00:42:00,260
Защо не дойде при мен?

271
00:42:01,260 --> 00:42:04,980
Защо не ми каза? Какво стана?

272
00:42:07,300 --> 00:42:10,020
Събудих се...

273
00:42:11,020 --> 00:42:13,900
в студена и тъмна стая.

274
00:42:14,460 --> 00:42:20,020
По миризмата веднага разбрах,
че съм в росектурата.

275
00:42:21,700 --> 00:42:24,700
Лежах на студената маса.

276
00:42:25,860 --> 00:42:29,020
Нямаше възглавница, нито чаршаф.

277
00:42:29,100 --> 00:42:32,780
Реших, че сънувам.

278
00:42:32,860 --> 00:42:36,700
Че сънят ми се развива в службата

279
00:42:40,420 --> 00:42:43,420
и аз съм трупът.

280
00:42:44,980 --> 00:42:48,140
После се изправих...

281
00:42:49,140 --> 00:42:52,060
Осъзнах, че не сънувам.

282
00:42:52,140 --> 00:42:54,740
Бях абсолютно сам.

283
00:42:54,820 --> 00:42:57,660
Нямаше абсолютно никого.

284
00:43:00,180 --> 00:43:03,060
Надянах някаква дрипа.

285
00:43:04,580 --> 00:43:07,100
Изправих се.

286
00:43:07,540 --> 00:43:10,660
Дори намерих някакви стари обувки.

287
00:43:11,580 --> 00:43:15,060
И минах покрай регистратурата.

288
00:43:18,380 --> 00:43:21,140
Никой не ми обърна внимание.

289
00:43:27,020 --> 00:43:31,860
Сигурно са решили,
че си тръгвам след дежурство.

290
00:43:32,340 --> 00:43:36,100
Защо постъпи така?

291
00:43:38,900 --> 00:43:42,380
Защо не им каза
какво се е случило?

292
00:43:44,900 --> 00:43:49,100
Реших, че може би
някой се опитва да ме убие.

293
00:43:49,620 --> 00:43:52,340
Трябваше да напусна Мексико.

294
00:43:52,420 --> 00:43:55,340
Много ме беше страх.

295
00:43:58,060 --> 00:44:01,020
Трябваше да се измъкна.

296
00:44:01,700 --> 00:44:04,700
Обхвана ме параноя.

297
00:44:07,380 --> 00:44:09,780
Трябваше да си тръгна.

298
00:44:13,100 --> 00:44:15,820
Съжалявам.

299
00:44:16,900 --> 00:44:19,780
Не си добре.

300
00:44:20,340 --> 00:44:23,380
Трябва да те види лекар, скъпи.

301
00:44:23,460 --> 00:44:27,740
Не разбираш ли,
че никой не бива да узнава за мен?!

302
00:44:27,820 --> 00:44:32,580
До края на живота си ще бъда
куриоз в медицината.

303
00:44:36,300 --> 00:44:39,580
Върви си в стаята си.

304
00:44:40,740 --> 00:44:43,780
Ще поспя един час.

305
00:44:48,420 --> 00:44:51,100
Ще остана при теб.

306
00:44:54,300 --> 00:44:57,300
Остави ме!

307
00:44:57,380 --> 00:45:00,860
Върни се... по-късно.

308
00:45:02,860 --> 00:45:05,380
Моля те.

309
00:45:09,380 --> 00:45:11,740
Добре.

310
00:45:12,140 --> 00:45:14,900
Мари?
- Да?

311
00:45:16,060 --> 00:45:19,780
Заключи вратата.
- Добре.

312
00:46:09,460 --> 00:46:13,300
Алекс, чуваш ли ме?

313
00:46:44,940 --> 00:46:48,060
Какво става?

314
00:47:06,060 --> 00:47:08,740
Забавяне на пулса.

315
00:47:11,060 --> 00:47:15,060
60, 40, 20, 10.
Спадане на температурата.

316
00:47:23,340 --> 00:47:25,700
Даниел!

317
00:47:25,780 --> 00:47:28,300
Извинете.
- Няма нищо.

318
00:47:45,980 --> 00:47:48,860
В нейната стая ли звъните?

319
00:47:50,580 --> 00:47:55,300
Цяла нощ никой не отговаря.
- Да, в стаята на г-жа Давенпорт.

320
00:47:55,380 --> 00:47:58,820
Потърси я в 132-ра.

321
00:47:58,900 --> 00:48:01,100
Момент, разбрахме къде е.

322
00:48:01,180 --> 00:48:03,540
Изчакайте.
- Благодаря.

323
00:48:13,540 --> 00:48:16,180
Мари?
- Да?

324
00:48:16,580 --> 00:48:20,780
Къде си?! Цял ден се опитвам
да се свържа с теб.

325
00:48:20,860 --> 00:48:23,740
Съжалявам.
- Добре ли си?

326
00:48:23,820 --> 00:48:26,060
Да.

327
00:48:26,140 --> 00:48:29,540
Притеснявах се
кога най-сетне ще те чуя.

328
00:48:30,180 --> 00:48:33,220
Наистина ли си добре?

329
00:48:33,300 --> 00:48:35,820
Да.

330
00:48:35,900 --> 00:48:38,820
Утре ще бъда при теб.
Трябва да затварям.

331
00:48:38,900 --> 00:48:41,820
Благодаря, че се обадихте.

332
00:48:42,540 --> 00:48:44,900
Благодаря.

333
00:48:52,020 --> 00:48:55,860
Кой беше?
- От рецепцията. Никой.

334
00:49:01,700 --> 00:49:05,020
От рецепцията. Никой.

335
00:49:09,580 --> 00:49:12,820
Мари, понякога чувам неща...

336
00:49:14,980 --> 00:49:17,460
Виждам...

337
00:49:18,980 --> 00:49:21,700
Виждам...

338
00:49:23,820 --> 00:49:28,180
неща, които по-късно
не мога да си спомня.

339
00:50:02,620 --> 00:50:06,500
Отец Найлс,
в чакалнята има една жена.

340
00:50:06,580 --> 00:50:09,420
Дали бихте...

341
00:50:09,500 --> 00:50:13,540
Разбира се. Трябват ми 15 минути
да мина през банята.

342
00:50:14,900 --> 00:50:18,140
В и половина ще играя голф.
Ще се справя бързо.

343
00:50:18,220 --> 00:50:19,980
Сигурен ли сте?
- Да.

344
00:50:20,060 --> 00:50:23,420
35-те години
са ме научили на това-онова.

345
00:50:25,500 --> 00:50:28,140
Отец Касиди?
- Аз съм.

346
00:50:28,220 --> 00:50:31,500
А вие сте госпожа...
- Простете за притеснението.

347
00:50:31,580 --> 00:50:35,140
Не ме познавате,
аз съм от Лос Анджелис.

348
00:50:36,300 --> 00:50:39,780
Има нещо, което трябва да ви кажа.

349
00:50:41,740 --> 00:50:44,460
Слушам ви.

350
00:50:49,340 --> 00:50:52,340
Не знам как да започна.

351
00:50:53,340 --> 00:50:55,740
Седнете и...

352
00:50:56,260 --> 00:50:59,020
Не бързаме за никъде.

353
00:51:02,060 --> 00:51:04,660
Първо...

354
00:51:05,180 --> 00:51:07,940
Няма да ми повярвате.

355
00:51:10,060 --> 00:51:13,660
И второ, въпреки че съм посещавала
католическо училище,

356
00:51:13,740 --> 00:51:16,180
не съм католичка.

357
00:51:16,260 --> 00:51:19,540
Не вярвам в Бога.
Не искам да вярвам.

358
00:51:19,620 --> 00:51:22,860
От 15-годишна
не съм стъпвала в църква.

359
00:51:22,940 --> 00:51:24,980
Разбирам.

360
00:51:27,540 --> 00:51:30,340
Ще възразите ли, ако седна?

361
00:51:34,420 --> 00:51:38,180
Когато майка ми почина,
бях на 15 години.

362
00:51:38,940 --> 00:51:44,300
Изпитваше много силни болки
и беше много уплашена.

363
00:51:46,100 --> 00:51:49,140
Молих се...

364
00:51:50,620 --> 00:51:54,180
Умолявах Господ
да не отнема живота й.

365
00:51:54,900 --> 00:51:57,380
Но...

366
00:51:58,220 --> 00:52:02,460
Фактът, че не съм религиозна,
е много важен.

367
00:52:02,540 --> 00:52:06,820
Съпругът ми също не вярва в Бог.
Той е лекар.

368
00:52:07,340 --> 00:52:11,300
Медицината и неверието
не са непременно свързани.

369
00:52:11,380 --> 00:52:15,860
С голямо нежелание дойдох тук.
Но бях принудена.

370
00:52:15,940 --> 00:52:19,220
Принудена ли? Боже!
- Да.

371
00:52:19,900 --> 00:52:21,900
Боже!

372
00:52:22,620 --> 00:52:25,420
Миналата година...

373
00:52:25,500 --> 00:52:30,820
Преди почти около година
дойдох тук със съпруга си.

374
00:52:30,900 --> 00:52:34,620
Той беше на конференция
в Сан Франсиско.

375
00:52:34,700 --> 00:52:40,620
По време на престоя си тук
се запознах с друг мъж, също лекар.

376
00:52:42,500 --> 00:52:46,820
През изминалата година
двамата поддържаме връзка.

377
00:52:53,140 --> 00:52:58,940
Докато те посещаваха семинарите,
бях почти непрекъснато сама.

378
00:52:59,660 --> 00:53:03,940
Често се разхождах край урвата.
Нали я знаете?

379
00:53:04,020 --> 00:53:07,020
Да, долу край женския манастир.

380
00:53:07,100 --> 00:53:09,820
Да.

381
00:53:10,660 --> 00:53:16,180
В един момент се усетих
как съм се втренчила във...

382
00:53:17,420 --> 00:53:22,860
В двете езерца долу край пътеката...

383
00:53:24,020 --> 00:53:27,460
Усетих нещо много странно.

384
00:53:27,540 --> 00:53:30,980
Изведнъж настана пълна тишина.

385
00:53:31,660 --> 00:53:34,900
Сякаш морето спря да се движи.

386
00:53:36,700 --> 00:53:41,460
Клоните на кипарисите
се раздвижиха.

387
00:53:42,740 --> 00:53:45,940
И видях нещо.

388
00:53:46,820 --> 00:53:51,580
Някой изникна точно под мен.

389
00:53:53,580 --> 00:53:56,380
Беше...

390
00:53:56,820 --> 00:53:59,780
Тя беше...

391
00:53:59,860 --> 00:54:04,540
Младо момиче - на 16 или 17 години.

392
00:54:07,100 --> 00:54:09,820
Тя беше...

393
00:54:11,820 --> 00:54:16,260
Около нея имаше някаква
златна пътека от светлина.

394
00:54:16,340 --> 00:54:19,380
Като ореол ли?

395
00:54:19,820 --> 00:54:23,460
Не, не като ореол.

396
00:54:23,540 --> 00:54:26,260
Беше...

397
00:54:26,700 --> 00:54:31,340
По-скоро приличаше на прожектор,
насочен към нея.

398
00:54:31,420 --> 00:54:36,580
Беше забулена с воал,
облечена в дълга бяла рокля.

399
00:54:36,980 --> 00:54:39,780
И...

400
00:54:39,860 --> 00:54:43,580
Погледна ме и каза:
"Мари, аз съм..."

401
00:54:44,860 --> 00:54:47,820
Каза, че е...

402
00:54:48,300 --> 00:54:50,420
По дяволите! Това е смешно!

403
00:54:50,500 --> 00:54:53,740
Дори не вярвам в... Дева Мария.

404
00:54:57,460 --> 00:55:00,140
Продължете.

405
00:55:01,300 --> 00:55:05,620
Каза: "Кажи на свещениците.

406
00:55:06,940 --> 00:55:11,820
Доведи ги. На това място
наново съградете храма.

407
00:55:12,940 --> 00:55:15,980
Тогава може да възтържествува.

408
00:55:16,460 --> 00:55:19,820
Кажи на свещениците, доведи ги."

409
00:55:21,300 --> 00:55:24,620
Това беше. Храм.

410
00:55:24,700 --> 00:55:28,060
"Ще кажеш на свещениците.
Доведи ги."

411
00:55:35,460 --> 00:55:38,140
Аз се разсмях.

412
00:55:38,220 --> 00:55:41,140
Изплаших се, но се разсмях.

413
00:55:41,220 --> 00:55:44,380
Да избере точно мен...

414
00:55:44,820 --> 00:55:49,420
После внезапно притъмня и заваля.

415
00:55:51,540 --> 00:55:55,580
И фигурата изчезна.

416
00:55:58,500 --> 00:56:01,860
Чух много силна гръмотевица.

417
00:56:03,500 --> 00:56:06,500
Така и не казах на никого.

418
00:56:09,460 --> 00:56:13,300
Дявол да я вземе!
Никакви свещеници.

419
00:56:14,100 --> 00:56:18,940
Докато не дойдох при вас.
До този момент. Проклета да е!

420
00:56:23,660 --> 00:56:26,460
И ви е казала "храм"?

421
00:56:27,700 --> 00:56:30,980
Да, църква, храм.

422
00:56:35,500 --> 00:56:38,940
Как се казвате?
- Давенпорт.

423
00:56:40,100 --> 00:56:42,580
Мари Давенпорт.

424
00:56:42,660 --> 00:56:47,220
Това се опитва да ме обладае.
Съсипва живота ми.

425
00:56:47,300 --> 00:56:51,180
А сега се опитва да ме принуди.

426
00:56:53,460 --> 00:56:56,900
Заплашва живота на мъжа ми.

427
00:56:57,300 --> 00:57:00,100
Как? Не разбирам.

428
00:57:00,700 --> 00:57:04,500
Въпреки извънбрачната ви връзка,

429
00:57:04,900 --> 00:57:08,220
продължавате да живеете
със съпруга си?

430
00:57:08,300 --> 00:57:10,980
Да, тоест...

431
00:57:12,300 --> 00:57:14,500
Да.

432
00:57:20,020 --> 00:57:22,860
Кога се връщате в Ел Ей?

433
00:57:27,500 --> 00:57:29,980
Не знам.

434
00:57:31,820 --> 00:57:35,220
Не знам какво трябва да направя.

435
00:57:37,500 --> 00:57:41,780
Знам какво ми казаха.
Споделих на свещеник.

436
00:57:45,500 --> 00:57:49,220
Може би сега ще приключи?

437
00:57:57,540 --> 00:58:01,700
Ще направите ли някакво проучване?

438
00:58:02,460 --> 00:58:05,820
Съмнявам се, г-жо Давенпорт.

439
00:58:05,900 --> 00:58:10,540
Църквата подхожда много внимателно
по такива въпроси.

440
00:58:11,740 --> 00:58:14,780
Вероятно поради
типично човешкото усещане,

441
00:58:14,860 --> 00:58:19,100
че ако Бог иска нещо от нас,
ще се яви на нас.

442
00:58:20,540 --> 00:58:23,100
Глупаво, нали?

443
00:58:23,180 --> 00:58:28,580
Мощна институция като Църквата
може да бъде много дребнава.

444
00:58:29,980 --> 00:58:34,380
Предпазливост,
родена от 2000-годишен опит.

445
00:58:44,660 --> 00:58:47,900
Вече няма да измъчва съзнанието ви.

446
00:58:47,980 --> 00:58:51,580
Сигурно е било ужасно
да живеете с това.

447
00:58:51,660 --> 00:58:54,940
Благодаря ви, че дойдохте
и ми разказахте за това.

448
00:58:55,020 --> 00:58:58,740
Радвам се, че се запознах с вас.
- Това ли е всичко?

449
00:58:58,820 --> 00:59:02,260
Успокойте се.
Поемам нещата в свои ръце.

450
00:59:02,340 --> 00:59:04,900
Вие свършихте
своята част от работата.

451
00:59:04,980 --> 00:59:07,860
И вече няма да се тревожите.

452
00:59:07,940 --> 00:59:10,700
Пожелавам ви лек път.

453
00:59:56,220 --> 00:59:58,380
Алекс!

454
01:00:07,380 --> 01:00:10,660
Добре ли си?
- Какво търсиш тук?

455
01:00:11,340 --> 01:00:13,620
Какво?

456
01:00:20,020 --> 01:00:22,900
Пулсът?

457
01:00:22,980 --> 01:00:25,700
Да, спря.

458
01:00:28,740 --> 01:00:31,340
Сякаш...

459
01:00:35,380 --> 01:00:38,300
Бях на едно място...

460
01:00:40,980 --> 01:00:43,700
Открих място,

461
01:00:44,620 --> 01:00:47,260
където знаех всичко.

462
01:00:54,260 --> 01:00:56,980
Но не помня какво.

463
01:00:57,940 --> 01:01:00,540
Сънувал си.

464
01:01:02,060 --> 01:01:04,220
Не.

465
01:01:09,140 --> 01:01:11,540
Да.

466
01:01:13,300 --> 01:01:16,260
Много ярък сън.

467
01:01:19,460 --> 01:01:21,860
Отидох да разкажа...

468
01:01:22,340 --> 01:01:25,020
Опитвам се да ти помогна.

469
01:01:29,180 --> 01:01:32,180
Не си спомням.
- Какво?

470
01:01:42,300 --> 01:01:44,780
Да...

471
01:01:46,380 --> 01:01:49,260
И ти беше там.

472
01:01:49,340 --> 01:01:51,980
С мен.

473
01:01:53,940 --> 01:01:57,020
Както винаги си до мен.

474
01:01:58,620 --> 01:02:02,260
Научих всичко,
което някога съм знаел.

475
01:02:03,620 --> 01:02:06,300
Всичко.

476
01:02:07,620 --> 01:02:10,380
Но сега...

477
01:02:12,900 --> 01:02:15,900
Сега не мога да си спомня.

478
01:02:30,820 --> 01:02:33,620
Бог да е с теб, сестро.

479
01:02:35,540 --> 01:02:38,220
Вече трябва да говоря за това.

480
01:02:38,300 --> 01:02:41,540
Това не е изповед, отче.

481
01:02:41,940 --> 01:02:45,100
Но трябва да кажа на някого.

482
01:02:45,180 --> 01:02:48,140
Вече повече от година...

483
01:02:50,140 --> 01:02:54,740
Един и същи сън ме измъчва
вече повече от година.

484
01:02:54,820 --> 01:02:57,620
Слушам ви, сестро.

485
01:02:57,700 --> 01:03:01,100
Една жена - изплашена,
обзета от натрапчива мисъл...

486
01:03:01,180 --> 01:03:04,060
Жена, навестена от Дева Мария.

487
01:03:04,140 --> 01:03:08,420
Светата майка моли тази жена
да построи храм.

488
01:03:12,540 --> 01:03:14,980
Познаваш ли я?

489
01:03:15,060 --> 01:03:18,260
Не. Просто някаква жена е.

490
01:03:18,340 --> 01:03:21,620
Млада е. Не я познавам.

491
01:03:21,700 --> 01:03:25,420
До вчера, когато дойде в манастира.

492
01:03:26,580 --> 01:03:30,340
Знам как се казва - Мари Давенпорт.

493
01:04:16,100 --> 01:04:19,180
Даниел! Слава богу, че дойде.

494
01:04:19,260 --> 01:04:21,700
Какво става?

495
01:04:27,940 --> 01:04:30,260
Какво има?

496
01:04:38,820 --> 01:04:41,220
Алекс е тук.

497
01:04:41,620 --> 01:04:44,340
Какво?
- Много е болен.

498
01:04:46,420 --> 01:04:49,540
Претърпя тежък инцидент.

499
01:04:49,620 --> 01:04:51,820
Мили боже!

500
01:04:53,060 --> 01:04:56,460
Беше много трудно.

501
01:04:58,900 --> 01:05:01,740
Ще се опитам да ти обясня.

502
01:05:17,540 --> 01:05:20,300
Каза ли му за нас?

503
01:05:20,380 --> 01:05:22,780
Не можах.

504
01:05:37,980 --> 01:05:41,860
Когато снощи ти се обадих,
си била с него, нали?

505
01:05:41,940 --> 01:05:45,740
Не беше както си мислиш.
- С него ли беше?

506
01:05:45,820 --> 01:05:48,500
Да, с него, но...

507
01:05:58,580 --> 01:06:01,380
Напуснах Ана.

508
01:06:03,060 --> 01:06:06,780
Даниел, съжалявам.
- Съжаляваш ли?

509
01:06:09,940 --> 01:06:14,740
Той ми е съпруг, не мога
да го оставя в това състояние.

510
01:06:15,460 --> 01:06:18,180
Не мога да му обърна гръб.

511
01:06:18,260 --> 01:06:22,660
Не мога изведнъж ей така
да го намразя.

512
01:06:24,420 --> 01:06:28,060
А и нищо не съм забравила...

513
01:06:30,700 --> 01:06:33,380
Животът ни...

514
01:06:33,460 --> 01:06:36,140
Миналото ни заедно.

515
01:06:37,260 --> 01:06:40,620
Интимността, ако щеш. Не знам!

516
01:06:42,380 --> 01:06:45,300
Но не мога да му обърна гръб.

517
01:06:47,020 --> 01:06:51,220
Искаш да ми кажеш нещо,
което не желая да чуя.

518
01:06:55,740 --> 01:06:59,620
Всичко ще бъде наред.
- О, да! За бога, Мари.

519
01:07:06,540 --> 01:07:09,300
Обичаш ли ме още?

520
01:07:11,100 --> 01:07:13,340
Да.

521
01:07:16,140 --> 01:07:18,540
Съжалявам.

522
01:07:42,020 --> 01:07:44,500
Кой е?

523
01:07:45,580 --> 01:07:47,980
Мари?

524
01:07:48,620 --> 01:07:50,980
Аз съм.

525
01:07:54,060 --> 01:07:56,260
Тук съм, Алекс.

526
01:08:02,460 --> 01:08:05,340
Доведох Даниел Корвин.

527
01:08:07,180 --> 01:08:09,660
Той е лекар.

528
01:08:12,980 --> 01:08:17,900
Исках да те прегледа
и да се уверим, че си добре.

529
01:08:18,940 --> 01:08:22,340
Пак ме остави за 2-3 часа.

530
01:08:23,740 --> 01:08:26,700
Притеснявам се за теб.

531
01:08:46,220 --> 01:08:48,820
Аз съм, Даниел.

532
01:09:01,300 --> 01:09:03,940
Прилошава ли ти?

533
01:09:06,020 --> 01:09:08,660
Повдига ли ти се?

534
01:09:39,500 --> 01:09:42,580
Извинете ме.
- Не, няма нищо.

535
01:09:44,220 --> 01:09:46,380
Все се плаша от свещениците.

536
01:09:46,460 --> 01:09:50,140
Нали се появяват,
когато някой умира или...

537
01:09:50,580 --> 01:09:53,340
Търся г-жа Давенпорт.
Не ме очаква, но...

538
01:09:53,420 --> 01:09:56,540
Замина за града преди 15 минути.

539
01:09:57,380 --> 01:10:00,700
Някой се разболял
и тя го отведе в болницата.

540
01:10:00,780 --> 01:10:03,540
В Сан Франсиско ли?
- Да.

541
01:10:03,620 --> 01:10:06,260
Благодаря.

542
01:10:52,180 --> 01:10:55,420
Кажи ми, че нищо не се е променило.

543
01:10:58,620 --> 01:11:02,220
Кажи ми, че нищо не се е променило.

544
01:11:03,420 --> 01:11:06,060
Кажи ми!

545
01:11:07,020 --> 01:11:10,460
Кажи ми, че нищо не се е променило.

546
01:11:14,980 --> 01:11:17,620
За какво искаше да говорим?

547
01:11:23,380 --> 01:11:26,260
Обичай ме!

548
01:11:26,340 --> 01:11:29,060
Престани.

549
01:11:35,220 --> 01:11:37,740
Обичай ме!

550
01:11:38,180 --> 01:11:40,900
Престани.

551
01:11:41,740 --> 01:11:44,140
Обичай ме!
- Спри!

552
01:11:45,700 --> 01:11:49,020
Не си отивай. Обичай ме.

553
01:11:52,140 --> 01:11:54,780
Какво има?

554
01:11:55,780 --> 01:11:58,180
Какво става?

555
01:12:02,260 --> 01:12:04,900
Обичай ме.

556
01:12:05,940 --> 01:12:09,180
Успокой се.

557
01:12:17,340 --> 01:12:20,820
Успокой се, всичко е наред.

558
01:12:21,980 --> 01:12:25,020
Мари, не се тревожи.

559
01:12:27,700 --> 01:12:30,580
Всичко е наред.

560
01:12:51,700 --> 01:12:53,700
Госпожа Давенпорт?

561
01:12:54,140 --> 01:12:57,100
Аз съм отец Найлс.

562
01:12:57,180 --> 01:13:01,900
Колега съм на монсиньор Касиди.
Говорили сте с него.

563
01:13:01,980 --> 01:13:05,860
Как ме намерихте?
- Обадих се в мотела и...

564
01:13:06,820 --> 01:13:10,820
Може ли да поговорим?
Простете, не знаех, че...

565
01:13:10,900 --> 01:13:13,420
Не искам да говоря.

566
01:13:13,500 --> 01:13:15,980
Съпругът ми
вече е много по-добре.

567
01:13:16,060 --> 01:13:19,900
Монсиньор Касиди ми каза
какво сте видели...

568
01:13:19,980 --> 01:13:22,260
Какво смятате, че сте видели.

569
01:13:22,340 --> 01:13:25,180
Не искам да говоря с вас.
С никого от вас.

570
01:13:25,260 --> 01:13:29,220
Сигурна ли сте?
- Да, съпругът ми вече е добре.

571
01:13:29,300 --> 01:13:32,420
Всичко свърши. Приключи.

572
01:13:49,700 --> 01:13:53,740
Трябва да тръгвам,
иначе ще си изпусна самолета.

573
01:13:53,820 --> 01:13:56,780
Ще се върна възможно най-скоро.

574
01:13:56,860 --> 01:13:59,380
Ще се оправиш ли?
- Да.

575
01:14:03,940 --> 01:14:06,740
По дяволите. Извинявай.

576
01:14:07,220 --> 01:14:09,620
Нищо.

577
01:14:09,700 --> 01:14:12,540
Ще ми купиш нов, когато...

578
01:14:13,340 --> 01:14:16,580
Когато всичко си дойде на мястото.

579
01:14:26,460 --> 01:14:29,900
Обичам те.
- Знам.

580
01:14:30,860 --> 01:14:33,380
Ще ти се обадя.

581
01:14:48,860 --> 01:14:53,220
Провери термометъра.
Температурата му е невъзможна.

582
01:14:53,300 --> 01:14:55,780
Само труповете са толкова студени.

583
01:14:55,860 --> 01:14:58,740
Това е г-жа Давенпорт.
- Добро утро.

584
01:15:00,140 --> 01:15:05,020
Показателите му вече са стабилни.
Кризата отмина, но сякаш...

585
01:15:05,100 --> 01:15:07,820
Мари!
- Тук съм.

586
01:15:12,940 --> 01:15:15,820
Какво става, Мари?

587
01:15:17,860 --> 01:15:20,580
Защо се случва така?

588
01:15:21,460 --> 01:15:24,620
Непрекъснато те виждам.

589
01:15:25,500 --> 01:15:28,220
Сякаш...

590
01:15:29,980 --> 01:15:32,660
Какво става?

591
01:15:33,380 --> 01:15:35,380
Кажи ми.

592
01:15:36,180 --> 01:15:38,180
Кажи ми!

593
01:15:42,820 --> 01:15:45,420
Дръж го здраво.

594
01:15:51,980 --> 01:15:54,100
Сега ще се успокои.

595
01:16:27,420 --> 01:16:30,460
Трябва да поговорим, г-жо Давенпорт.

596
01:16:45,380 --> 01:16:47,900
И тогава...

597
01:16:47,980 --> 01:16:50,540
Изведнъж той изчезна.

598
01:16:50,620 --> 01:16:53,260
Сякаш не можех вече
да контролирам

599
01:16:53,340 --> 01:16:56,180
живота си, съдбата си.

600
01:16:56,260 --> 01:16:59,100
Затова побягнах.

601
01:17:09,860 --> 01:17:13,340
В този ден трябваше да се разделим.

602
01:17:14,420 --> 01:17:17,820
С Даниел всичко бяхме планирали.

603
01:17:18,540 --> 01:17:21,620
Бяхме се уговорили да му кажа.

604
01:17:28,220 --> 01:17:34,140
Но седях край него - като убиец,
който седи до жертвата си.

605
01:17:35,700 --> 01:17:40,060
Но на този убиец
му бе дадена втора възможност.

606
01:17:43,060 --> 01:17:46,020
И пак имаше пеперуди.

607
01:17:48,300 --> 01:17:52,180
Сякаш ме водеха
точно към това място.

608
01:17:53,620 --> 01:17:55,820
Д-р Давенпорт?

609
01:17:58,460 --> 01:18:00,780
Следете пръста ми.

610
01:18:02,340 --> 01:18:07,100
Не събитията чертаят живота ни.

611
01:18:08,460 --> 01:18:12,500
Важно е как ние реагираме на тях.

612
01:18:13,460 --> 01:18:16,420
Бог се грижи за това.

613
01:18:17,420 --> 01:18:20,180
Разбирате ли ме?

614
01:18:22,140 --> 01:18:24,140
Не.

615
01:18:25,540 --> 01:18:28,540
Чудото...

616
01:18:28,620 --> 01:18:32,460
Ако това сте видели, е просто знак.

617
01:18:33,100 --> 01:18:37,780
То не може да ви принуди
да се съгласите насила.

618
01:18:37,860 --> 01:18:43,420
Няма причина да вярвате, че болестта
на мъжа ви е свързана с това.

619
01:18:43,860 --> 01:18:46,620
Но той умря!

620
01:18:49,220 --> 01:18:52,220
А после оживя. Два, три пъти.

621
01:18:52,300 --> 01:18:55,580
Вече не разбирам.
- И за повечето това е

622
01:18:55,660 --> 01:18:58,700
вид демонично обладаване.

623
01:18:58,780 --> 01:19:01,500
Да.

624
01:19:04,420 --> 01:19:11,100
Сатаната няма власт
над живота и смъртта на човека.

625
01:19:12,500 --> 01:19:15,620
Само Бог ги владее.

626
01:19:17,020 --> 01:19:21,020
Животът и смъртта
принадлежат на Бога.

627
01:19:21,100 --> 01:19:27,060
А всичко останало
е в нашите ръце.

628
01:19:29,140 --> 01:19:32,700
Ние решаваме.

629
01:19:52,460 --> 01:19:55,300
Искаш ли да се приберем у дома?

630
01:19:55,380 --> 01:19:58,660
Искам пак да се върнем в Кармел.

631
01:20:00,700 --> 01:20:03,220
Щом така искаш.

632
01:20:13,820 --> 01:20:16,300
Корвин.

633
01:20:18,260 --> 01:20:20,940
Даниел Корвин.

634
01:20:22,060 --> 01:20:24,580
Да, какво?

635
01:20:25,980 --> 01:20:28,780
Защо дойде в Кармел?

636
01:20:30,980 --> 01:20:33,660
Ти ли го повика?

637
01:20:33,740 --> 01:20:35,940
Да.

638
01:20:36,860 --> 01:20:39,180
Защо?

639
01:20:39,260 --> 01:20:41,940
Защото е лекар.
Притеснявах се за теб.

640
01:20:42,020 --> 01:20:45,020
Защо не повика лекар от Кармел?

641
01:20:47,180 --> 01:20:49,900
Какво става, Мари?

642
01:20:50,780 --> 01:20:54,860
Каза ли му за станалото
в болницата в Акапулко?

643
01:20:54,940 --> 01:20:56,940
Да.

644
01:20:58,540 --> 01:21:00,780
Казала си му...

645
01:21:01,860 --> 01:21:04,300
Съжалявам.

646
01:21:08,940 --> 01:21:11,820
Алекс!
- Да?

647
01:21:59,620 --> 01:22:03,380
Не помня кога се любихме
за последен път.

648
01:22:27,740 --> 01:22:30,500
Ела, легни до мен.

649
01:22:44,500 --> 01:22:47,220
Само ще се гушнем.

650
01:22:54,100 --> 01:22:56,500
Никой няма да узнае.

651
01:23:13,020 --> 01:23:15,780
Знаеш ли какво бих искал?

652
01:23:19,620 --> 01:23:22,740
Бих искал да продължим заедно.

653
01:23:35,660 --> 01:23:38,460
Мари!
- Тук съм.

654
01:23:39,260 --> 01:23:42,620
Ти можеш да ни спасиш.

655
01:23:46,380 --> 01:23:48,660
Спаси ме!

656
01:23:48,740 --> 01:23:51,620
Добре ли си? Престани!

657
01:23:52,260 --> 01:23:55,460
Доведи свещениците.

658
01:23:55,540 --> 01:23:57,780
Какво?!

659
01:24:05,900 --> 01:24:08,060
Добре, добре.

660
01:24:34,340 --> 01:24:36,700
Отец Найлс?
- Да.

661
01:24:36,780 --> 01:24:39,860
Вече не знам какво става.

662
01:24:40,660 --> 01:24:43,060
Добре.

663
01:24:47,220 --> 01:24:49,660
Монсиньор!

664
01:25:51,940 --> 01:25:56,780
Знам тази местност.
Много добре я знам.

665
01:25:56,860 --> 01:26:01,340
До последната ми изповед не бях
продумала за това, нито за вас.

666
01:26:01,420 --> 01:26:06,660
Сънувах нещо, което се случва тук,
случва се с вас.

667
01:26:23,420 --> 01:26:25,580
Мари...

668
01:28:08,780 --> 01:28:12,420
Кръстът! Погледни, Мари! Кръстът!

669
01:28:14,740 --> 01:28:17,300
Какъв кръст?

670
01:28:17,380 --> 01:28:19,940
Само това ли?

671
01:28:21,300 --> 01:28:24,060
Почувствах нещо.
- Не видяхте ли друго?

672
01:28:24,140 --> 01:28:28,300
Не, нищо. Мари, ти какво видя?

673
01:28:28,900 --> 01:28:30,940
Нищо.

674
01:28:31,020 --> 01:28:33,820
Нищо не съм видяла! Нищо!

675
01:28:33,900 --> 01:28:35,900
Нищо не видях.

676
01:28:36,660 --> 01:28:40,100
Какво видя?
- Божичко!

677
01:29:00,660 --> 01:29:04,140
Все пак успяхте
да доведете свещениците.

678
01:29:04,220 --> 01:29:08,020
Погледнете, монсиньор. Кръстът.

679
01:29:22,340 --> 01:29:25,140
Това е невероятно.

680
01:29:25,780 --> 01:29:28,300
Невероятно е!

681
01:29:30,180 --> 01:29:33,580
И вие видяхте как се случи?

682
01:29:33,660 --> 01:29:36,620
Небето притъмня. Чу се гръм.

683
01:29:36,700 --> 01:29:39,500
Морето напълно утихна.

684
01:29:41,300 --> 01:29:44,100
Но видяхте...

685
01:29:44,180 --> 01:29:46,700
Нищо.

686
01:29:47,580 --> 01:29:50,420
Усетих присъствие.

687
01:29:54,260 --> 01:29:56,660
Това е чудо, монсиньор.

688
01:29:56,740 --> 01:30:00,020
Сънят ми... Умиротворението.

689
01:30:00,100 --> 01:30:05,100
Неговият свещен символ се появи тук,
близо до манастира.

690
01:30:39,220 --> 01:30:43,700
Може би всичко това се е случило
заради вас.

691
01:30:46,020 --> 01:30:49,540
Такива неща не стават.

692
01:30:51,140 --> 01:30:55,620
Насила не може да вярваме
в чудеса, нито пък в извънземни,

693
01:30:55,700 --> 01:30:58,660
докато не ги съзрем.

694
01:30:59,380 --> 01:31:03,220
Всичко приключи.
- Не, едва сега започва.

695
01:31:04,340 --> 01:31:06,940
Мари...

696
01:31:09,220 --> 01:31:14,060
Нещо със сигурност се случи,
г-жо Давенпорт.

697
01:31:15,300 --> 01:31:18,940
И вече не сте сама
в познанието си.

698
01:31:22,340 --> 01:31:25,660
Но аз избрах да го отхвърля.

699
01:31:27,220 --> 01:31:29,980
Те това ли искат?

700
01:31:30,060 --> 01:31:32,180
Олтар на една лъжа?

701
01:31:32,260 --> 01:31:36,140
"Съградете наново храма".

702
01:31:38,020 --> 01:31:40,580
Какво е храмът?

703
01:31:40,660 --> 01:31:44,300
Той е подслон, убежище.

704
01:31:46,180 --> 01:31:50,220
Не сте ли чували за лоното на брака?

705
01:31:51,220 --> 01:31:55,100
За подслона на съпруга
или съпругата?

706
01:31:55,180 --> 01:31:58,220
За светостта на брака?

707
01:32:01,420 --> 01:32:04,700
Бракът също е свято място.

708
01:32:07,340 --> 01:32:10,380
Пътят към изгубената вяра
е дълъг и каменист.

709
01:32:10,460 --> 01:32:13,900
С радост ще го извървя с вас,
ако някога...

710
01:32:13,980 --> 01:32:17,940
Това чудо също ще е голямо,
г-жо Давенпорт.

711
01:32:19,180 --> 01:32:24,780
"Да избера и да пазя грижливо
любовта, създала ме за него.

712
01:32:24,860 --> 01:32:30,460
Да не я загърбвам,
а во веки да го обичам."

713
01:32:34,340 --> 01:32:37,380
"Късно те обикнах."

714
01:32:39,820 --> 01:32:43,020
Накрая всички казваме това.

715
01:32:58,100 --> 01:33:00,460
Благодаря ви.

716
01:33:45,420 --> 01:33:47,660
Мари!

717
01:35:07,780 --> 01:35:12,280
TVRip by 5rFF

718
01:35:20,380 --> 01:35:23,620
Превод и субтитри
ТОНИЯ МИКОВА